~ ACTA DEL 5 D’OCTUBRE DEL 2015

ACTA ADSP 5 OCTUBRE 2015

1. PENSAR I DEBATRE SOBRE EL PAPER DE L’ADSP

Debatem sobre la necessitat o no de continuar com assemblea. Tenim la sensació que anem fent coses sense tenir massa clara la funció de l’assemblea i que a vegades ens podem solapar amb tasques que potser pertanyen més a col·lectius que ja en formen part de l’assemblea (i que toquen temes de serveis públics). També veiem que algunes de les persones de l’assemblea formem part de mil històries, fins i tot dins de grups municipals i que això ens absorbeix molt (sobretot el tema institucional). Malgrat tots aquests inconvenients hem d’aprofitar que hi ha grups municipals (que formen part de l’ADSP) que estan dins la Paeria perquè facin d’altaveus nostres i perquè ens passin informació. I sobretot creiem que hem de continuar amb la tasca de l’ADSP per seguir la lluita des d’una perspectiva no institucional.

També es planteja que hem de tenir clars els objectius i prioritzar-los per encarar la nostra feina.

Com a objectiu ens hauríem de plantejar la recuperació dels espais públics, no sol centrar-se en els serveis públics. Per exemple, què passa amb el carrer i com s’utilitza aquest espai públic per a fins privats o partidistes? Què fem davant d’això?

El replantejament de l’ADSP ha de passar pel debat intern en els col·lectius que formen l’assemblea. Hem de buscar la implicació d’aquests. Acordem que a cadascun dels col·lectius es plantejarà el paper de l’ADSP. L’Agustí farà un correu per contactar amb gent d’altres col·lectius i intentarem fer una convocatòria massiva per a la propera assemblea i que portin alguna tasca feta (objectius de l’assemblea)

Tenim un web molt interessant i amb molta informació que pot ser una eina virtual de coordinació per als col·lectius que formen ADSP i que no tenen un espai web (si a les xarxes socials). Que el web sigui catalitzador per difondre la lluita dels col·lectius i que alhora, una eina que pugui gestionar diversa gent que forma part dels col·lectius. Per exemple tenim el cas de marea Blanca, prou important, per tenir un espai web propi i que no el té, i que en aquest cas podria utilitzar la pàgina web ADSP per gestionar-la i difondre la seva lluita.

També tenim la sensació que ADSP toca massa temes i això provoca que no es concretin massa coses. Es repesca la proposta de fer com a grups de treball sobre temes específics i que facin com un treball a part. Per exemple sobre l’aigua i que d’alguna manera liderarien els Amics del Riu Segre que controlen molt el tema, d’aquesta manera no sols et centres amb municipalitzacions sinó també amb tota la problemàtica que porta la canalització del riu.

Posem sobre la taula la necessitat de continuar amb la campanya al carrer que vam iniciar al seu dia on denunciàvem els diferents serveis públics privatitzats. Ho haurem de debatre i concretar més endavant si és possible i factible continuar-la ja que la veiem de manera positiva.

2. MOCIÓ AJUNTAMENT PER DECLARAR PAERIA LLIURE DEL TTIP Continua llegint ~ ACTA DEL 5 D’OCTUBRE DEL 2015

~ Encuentro internacional ‘Eurostop Campaign’. Jornada DOMINGO MAÑANA.

11/10/15 | Streaming Encuentro internacional ‘Eurostop Campaign’.

Reproduït en temps real el: 11 oct. 2015

La Plataforma por la Salida del Euro recientemente constituida en el Estado español convoca el 10 y 11 de octubre en Barcelona un Encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa. El objetivo es analizar la grave situación que sufren nuestros pueblos bajo la dominación y tiranía de la moneda única y su sistema económico-político.

9,30-11,30h. Mesa C. Instrumentos políticos organizativos para emanciparnos del euro y liberarnos de la dominación semicolonial de la UE.
Se trata de examinar las posibilidades de articular un Frente de liberación de los pueblos del Sur de Europa. Se propone desplegar una lluvia de ideas sobre las siguientes cuestiones:
– En qué objetivos comunes debe sustentarse la construcción de la alianza de países en proceso de desconexión.
– Cómo desplegar la dimensión europea del Frente, tanto en su coordinación como su elaboración estratégica.
– La construcción del Frente en cada uno de los pueblos y estados del Sur de Europa.

Presenta y modera: Neus Molina

Ponentes: Diosdado Toledano (Salir del euro), Moreno Pasquinelli (Movimiento Popolare di Liberazione, Italia), Sergio Cararo (Campaña EuroStop, Italia), Ángeles Maestro (Red Roja), Thanasis Laskaratos (EPAM, Grecia), Jaqcques Nikonoff (PEP, Francia) y Joan Tafalla (Espai Marx).

11,30h a 11,45h. Descanso.

11.45h a 13h. Debates entre los asistentes. Se esperan las intervenciones de: Miguel Manzaneda, Ginés Fernández, Juanmi Madariaga, Rafael Juan, Leonel Basso, Marco Delle Monache.
13 a 13,45h. Presentación propuesta a cargo de Diosdado Toledano y debate entre asistentes.
13,45h. Cierre de la jornada y despedida asistentes.

El encuentro se celebrará durante los días 10 y 11 de octubre en Barcelona en Cotxeres de Sants, Calle de Sants 79, concretamente en la sala de Actos del edificio esquina con Carrer Olzinelles.