Arxiu d'etiquetes: deute_il.legitim

~ Qui crea els diners? Magnífic diagnòstic i solucions per recuperar la sobirania econòmica

“Deixeu-me que emeti i controli els diners d’una nació i tant me fa qui escriu les lleis”: Rothschild.

Qui crea els diners? Els Bancs. El sistema monetari està privatitzat: Marcel Coderch

I Jornades: Recursos i Política a la Catalunya del Segle XXI

SICOM, Solidaritat i Comunicació http://www.sicom.cat

Ciència i Política. Quines polítiques són possibles per a Catalunya, en un món que ja no serà igual? Conferència de Marcel Corderch.

Els diners i els límits del creixement

Fins al minut 14.16 ‘Els límits del creixement’: el creixement no pot ser indefinit en un planeta finit. L’actual sistema econòmic basat en el creixement indefinit és insostenible.

La banca no tan sols és qui crea el diner sinó que té a més a més el poder de decidir perquè es crea diner i perquè no.

Des del minut 14.16 Qui crea els diners? No hi ha cap dubte, els bancs. El diner és la tecnologia social per excel•lència. Només el 3% dels diners existeixen físicament. Només el 3% doncs, és ‘cash’, és efectiu. La resta són apunts comptables. Això no obstant la quantitat de diners no és constant, creix. El banc crea els diners quan concedeix un préstec. Per tant algú crea els diners i aquesta màquina de fer-los ha estat privatitzada.

Els diners es tornen amb interessos i per tant la massa monetària no pot ser constant, ha de créixer. I aquests interessos provenen d’un altra endeutament. En conseqüència el deute també creix indefinidament. I per tant el deute tan sols es pot pagar creant més deute.

Els governs per pròpia – i voluntària? – restricció, han renunciat a emetre diners i els han de demanar a la banca privada.

O controlem el sistema de creació dels diners o tot allò de dolent que pensem pot arribar a passar, passarà. La creació i el control dels diners ha de tornar a mans públiques.

~ L’Economia del xantatge