~ Moció al Ple de la Paeria per a declarar Lleida contraria al TTIP

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

D’acord amb l’article 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, els col·lectius Lleida Social, Procés Constituent Segrià i l’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics de Lleida (ADSP) presentem, per a la seva discussió i aprovació, la MOCIÓ relativa a la Declaració de Municipi contrari a l’aplicació de l‘Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), atenent la següent fonamentació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió Europea –UE- de negociar amb els Estats Units d’Amèrica (EUA) el Tractat Transatlàntic del Comerç i de la Inversió, ATCI, més conegut per les seves sigles en anglès com a TTIP, o com Acord Transatlàntic de Lliure Comerç –TAFTA-, amb la finalitat d’incrementar el comerç entre la Unió Europea i els EUA, suprimint els aranzels, les barreres burocràtiques i regulatòries, suposadament no aranzelàries, i amb l’objectiu de crear ocupació, creixement econòmic i millorar la competitivitat.

D’aleshores ençà, la UE i els EEUU estan negociant en secret, porten ja onze rondes de negociacions1, amb un intolerable dèficit de transparència i sense cap mena de control per part de la ciutadania i, sobretot, dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu). Tal i com diu la Comissió Europea “un tractat de comerç que s’està negociant amb els Estats Units amb l’objectiu d’eliminar els obstacles comercials (en una àmplia gamma de sectors econòmics) per facilitar la compra venda de béns i serveis entre la UE i els EUA. Per aconseguir-ho el TTIP proposa eliminar la regulació innecessària i les barreres burocràtiques.

Aquest acord tal i com s’està negociant, en la més absoluta opacitat, representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant l’interès comercial dels inversors i empreses transnacionals (ETN) a l’interès general. Continua llegint ~ Moció al Ple de la Paeria per a declarar Lleida contraria al TTIP

~ Setmana de campanya #stopTTIP

Presentem la setmana de lluita en contra del TTIP que organitzem des de Lleida Social, Procés Constituent Segrià i l’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics de Lleida (ADSP) per tal de donar a conèixer aquesta aberració de tractat entre les elits que sol busca el benefici econòmic privat en detriment del dret i al dignitat de les persones. Volem el recolzament de tots i totes. Us anirem informant del que anirem fent. NO al TTIP!!campanya no al TTIP

~ ACTA DEL 5 D’OCTUBRE DEL 2015

ACTA ADSP 5 OCTUBRE 2015

1. PENSAR I DEBATRE SOBRE EL PAPER DE L’ADSP

Debatem sobre la necessitat o no de continuar com assemblea. Tenim la sensació que anem fent coses sense tenir massa clara la funció de l’assemblea i que a vegades ens podem solapar amb tasques que potser pertanyen més a col·lectius que ja en formen part de l’assemblea (i que toquen temes de serveis públics). També veiem que algunes de les persones de l’assemblea formem part de mil històries, fins i tot dins de grups municipals i que això ens absorbeix molt (sobretot el tema institucional). Malgrat tots aquests inconvenients hem d’aprofitar que hi ha grups municipals (que formen part de l’ADSP) que estan dins la Paeria perquè facin d’altaveus nostres i perquè ens passin informació. I sobretot creiem que hem de continuar amb la tasca de l’ADSP per seguir la lluita des d’una perspectiva no institucional.

També es planteja que hem de tenir clars els objectius i prioritzar-los per encarar la nostra feina.

Com a objectiu ens hauríem de plantejar la recuperació dels espais públics, no sol centrar-se en els serveis públics. Per exemple, què passa amb el carrer i com s’utilitza aquest espai públic per a fins privats o partidistes? Què fem davant d’això?

El replantejament de l’ADSP ha de passar pel debat intern en els col·lectius que formen l’assemblea. Hem de buscar la implicació d’aquests. Acordem que a cadascun dels col·lectius es plantejarà el paper de l’ADSP. L’Agustí farà un correu per contactar amb gent d’altres col·lectius i intentarem fer una convocatòria massiva per a la propera assemblea i que portin alguna tasca feta (objectius de l’assemblea)

Tenim un web molt interessant i amb molta informació que pot ser una eina virtual de coordinació per als col·lectius que formen ADSP i que no tenen un espai web (si a les xarxes socials). Que el web sigui catalitzador per difondre la lluita dels col·lectius i que alhora, una eina que pugui gestionar diversa gent que forma part dels col·lectius. Per exemple tenim el cas de marea Blanca, prou important, per tenir un espai web propi i que no el té, i que en aquest cas podria utilitzar la pàgina web ADSP per gestionar-la i difondre la seva lluita.

També tenim la sensació que ADSP toca massa temes i això provoca que no es concretin massa coses. Es repesca la proposta de fer com a grups de treball sobre temes específics i que facin com un treball a part. Per exemple sobre l’aigua i que d’alguna manera liderarien els Amics del Riu Segre que controlen molt el tema, d’aquesta manera no sols et centres amb municipalitzacions sinó també amb tota la problemàtica que porta la canalització del riu.

Posem sobre la taula la necessitat de continuar amb la campanya al carrer que vam iniciar al seu dia on denunciàvem els diferents serveis públics privatitzats. Ho haurem de debatre i concretar més endavant si és possible i factible continuar-la ja que la veiem de manera positiva.

2. MOCIÓ AJUNTAMENT PER DECLARAR PAERIA LLIURE DEL TTIP Continua llegint ~ ACTA DEL 5 D’OCTUBRE DEL 2015

~ Encuentro internacional ‘Eurostop Campaign’. Jornada DOMINGO MAÑANA.

11/10/15 | Streaming Encuentro internacional ‘Eurostop Campaign’.

Reproduït en temps real el: 11 oct. 2015

La Plataforma por la Salida del Euro recientemente constituida en el Estado español convoca el 10 y 11 de octubre en Barcelona un Encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa. El objetivo es analizar la grave situación que sufren nuestros pueblos bajo la dominación y tiranía de la moneda única y su sistema económico-político.

9,30-11,30h. Mesa C. Instrumentos políticos organizativos para emanciparnos del euro y liberarnos de la dominación semicolonial de la UE.
Se trata de examinar las posibilidades de articular un Frente de liberación de los pueblos del Sur de Europa. Se propone desplegar una lluvia de ideas sobre las siguientes cuestiones:
– En qué objetivos comunes debe sustentarse la construcción de la alianza de países en proceso de desconexión.
– Cómo desplegar la dimensión europea del Frente, tanto en su coordinación como su elaboración estratégica.
– La construcción del Frente en cada uno de los pueblos y estados del Sur de Europa.

Presenta y modera: Neus Molina

Ponentes: Diosdado Toledano (Salir del euro), Moreno Pasquinelli (Movimiento Popolare di Liberazione, Italia), Sergio Cararo (Campaña EuroStop, Italia), Ángeles Maestro (Red Roja), Thanasis Laskaratos (EPAM, Grecia), Jaqcques Nikonoff (PEP, Francia) y Joan Tafalla (Espai Marx).

11,30h a 11,45h. Descanso.

11.45h a 13h. Debates entre los asistentes. Se esperan las intervenciones de: Miguel Manzaneda, Ginés Fernández, Juanmi Madariaga, Rafael Juan, Leonel Basso, Marco Delle Monache.
13 a 13,45h. Presentación propuesta a cargo de Diosdado Toledano y debate entre asistentes.
13,45h. Cierre de la jornada y despedida asistentes.

El encuentro se celebrará durante los días 10 y 11 de octubre en Barcelona en Cotxeres de Sants, Calle de Sants 79, concretamente en la sala de Actos del edificio esquina con Carrer Olzinelles.

~ Streaming Encuentro internacional ‘Eurostop Campaign’. Jornada SÁBADO MAÑANA

Ara mateix en directe a Barcelona

La Plataforma por la Salida del Euro recientemente constituida en el Estado español convoca el 10 y 11 de octubre en Barcelona un Encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa. El objetivo es analizar la grave situación que sufren nuestros pueblos bajo la dominación y tiranía de la moneda única y su sistema económico-político.

JORNADA SÁBADO 10 DE OCTUBRE, MAÑANA

9 a 9,30h. Acreditaciones y recogida de documentación.

9,30h. Palabras iniciales de Julio Anguita.

Mesa A: La inevitable crisis del Euro y de la UE.
Se trata de examinar las razones económicas y políticas que hacen económica y políticamente inviable un proceso de recomposición del sistema financiero e institucional de la UE, a la luz de la experiencia de la crisis en Grecia tras el golpe de estado económico organizado por la Comisión Europea y el Eurogrupo con el “Plan de rescate” y la inútil capitulación del gobierno griego.

Presenta y modera: Rosa Cañadell
Ponencias: Pedro Montes, Jacques Nikonoff, Mauro Casadio, Héctor Illueca y Arcadi Oliveres.

12 a 12,15h. Descanso

12,15h. Contribuciones: Alejandro Andreassi, Albert Medina, David Fernandez, Rosa Cañadell, Luis Blanco y Antonio Merchan.

13,15 a 14h. Debate entre los asistentes

El encuentro se celebrará durante los días 10 y 11 de octubre en Barcelona en Cotxeres de Sants, Calle de Sants 79, concretamente en la sala de Actos del edificio esquina con Carrer Olzinelles.

~ Qui crea els diners? Magnífic diagnòstic i solucions per recuperar la sobirania econòmica

“Deixeu-me que emeti i controli els diners d’una nació i tant me fa qui escriu les lleis”: Rothschild.

Qui crea els diners? Els Bancs. El sistema monetari està privatitzat: Marcel Coderch

I Jornades: Recursos i Política a la Catalunya del Segle XXI

SICOM, Solidaritat i Comunicació http://www.sicom.cat

Ciència i Política. Quines polítiques són possibles per a Catalunya, en un món que ja no serà igual? Conferència de Marcel Corderch.

Els diners i els límits del creixement

Fins al minut 14.16 ‘Els límits del creixement’: el creixement no pot ser indefinit en un planeta finit. L’actual sistema econòmic basat en el creixement indefinit és insostenible.

La banca no tan sols és qui crea el diner sinó que té a més a més el poder de decidir perquè es crea diner i perquè no.

Des del minut 14.16 Qui crea els diners? No hi ha cap dubte, els bancs. El diner és la tecnologia social per excel•lència. Només el 3% dels diners existeixen físicament. Només el 3% doncs, és ‘cash’, és efectiu. La resta són apunts comptables. Això no obstant la quantitat de diners no és constant, creix. El banc crea els diners quan concedeix un préstec. Per tant algú crea els diners i aquesta màquina de fer-los ha estat privatitzada.

Els diners es tornen amb interessos i per tant la massa monetària no pot ser constant, ha de créixer. I aquests interessos provenen d’un altra endeutament. En conseqüència el deute també creix indefinidament. I per tant el deute tan sols es pot pagar creant més deute.

Els governs per pròpia – i voluntària? – restricció, han renunciat a emetre diners i els han de demanar a la banca privada.

O controlem el sistema de creació dels diners o tot allò de dolent que pensem pot arribar a passar, passarà. La creació i el control dels diners ha de tornar a mans públiques.